onsdag 29 april 2009

Baklänges under röda fanor

Förre samordningsministern, förre industriministern, förre justitieministern, förre försvarsministern och förre talmannen Thage G. (punkten är mycket viktig) Peterson är huvudtalare vid socialdemokraternas 1:a Maj-firande i Norrtälje. Inför den nu så osäkra framtiden marscherar socialdemokraterna i Roslagen baklänges under röda fanor.

Thage G. Peterson ska enligt egen uppgift till Norrtelje Tidning bl a tala om sitt älsklingsämne, d v s att Sverige befinner sig i krig i Afghanistan. Det borde vi enligt Thage G. inte göra. Thage G. var emot att Sverige skickade fredsbevarande trupp till Bosnien för att avskräcka mot skändningar av unga flickor och kvinnor i det pågående folkmordet. Thage G. var emot att NATO ingrep och stoppade folkmordet i Kosovo 1999. Och Thage G. är emot att Sverige på FN-mandat medverkar till att stabilisera Afghanistan mot revanschlystna talibaner.

Jag hade som ny ledamot i riksdagens försvarsutskott hösten 1994 tillfälle att prata med Thage G. som då var nytillträdd försvarsminister. Det framgick med all önskvärd tydlighet, att Thage G. redan då med längtan blickade tillbaka. Han blickade tillbaka till den svenska neutralitetens högperiod, då Olof Palme verbalt attackerade USA samtidigt som han i största hemlighet försäkrade sig om USAs stöd vid ett eventuellt militärt angrepp från öster.

Ja, allt talar för att Thage G. blickade tillbaka till tiden för Andra Världskriget, då Sverige valde att stå vid sidan av och låta resten av Europa ta kampen mot Hitler. Däremot var han upprörd över att Sverige inte inbjöds att delta vid segrarnas firande i Normandie sommaren 1995. Vi hade ju stått på rätt sida, även om vi stod vid sidan av de som offrade sig för friheten.

På fredag kommer åter Internationalens toner att ljuda - förmodligen också i Norrtälje. Vi under skatter digna ner, står det bl a i tredje versen av arbetarrörelsens stolta kampsång. När Roslagens arbetarrörelse marscherar baklänges in i framtiden, då vet vi i alla fall en sak. Om socialdemokraterna skulle komma tillbaka till makten i Sverige riksdag, Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun - då lovar de att höja skatterna rejält på alla tre ställen.

Inga kommentarer: