onsdag 21 januari 2009

Kejsaren är död - Leve den nye kejsaren!

Igår tilldelades MTR Hong Kong kontraktet att från hösten 2009 och åtta år framåt med option på ytterligare upp till sex år driva Stockholms tunnelbana. Det var ett enhälligt beslut i SLs styrelse. Utvärderingen av de sex anbuden gav ett tydligt utslag till MTRs fördel med tyngden i väldigt höga ambitionsnivåer i kvalitetsavseende. Jag har själv nyttjat tunnelbanan i Hong Kong vid ett flertal besök sedan mitten av 90-talet och är mycket imponerad. MTR är erkänt i internationell toppklass vad avser tunnelbanedrift. Det blir spännande att följa MTRs satsning i Stockholm.

Varje upphandling har bara en segrare, även om konkurrenterna lagt goda bud. Så även i detta fall. Den nuvarande entreprenören Veolia lämnar nu över till MTR i november. Veolia har tillsammans med sin personal gjort ett mycket gott jobb, och kundnöjdheten har följdriktigt ökat de senaste åren. Tack för en god insats, Veolia!

Inga kommentarer: