tisdag 23 mars 2010

Slutstation . men, hur länge?

Kårsta är idag den nordligaste utposten för Roslagsbanan, där tågen vände och far tillbaka in mot Stockholm. För trettio år sedan rev politiker, som trodde framtiden stavades BIL och BUSS upp Roslagsbanans spår från Kårsta till Rimbo.

Sedan valet 2006 har Roslagsbanan inte bara moderniserats i sin nuvarande sträckning. En successiv utbyggnad av dubbelspår har inletts, vilket ger nya förutsättningar för en snabbare och effektivare trafik.

Idag tog SLs styrelse emot den idéstudie om förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, som jag i december 2008 fick Alliansmajoriteten och styrelsen med på att begära. Beslutet idag blev att starta en förstudie, vilket är första steget på den formella process som leder fram till en järnvägsplan. Sällan har jag känt så tydligt, att jag som enskild politiker kunnat göra skillnad. Ett viktigt steg på väg mot en utbyggd Roslagsbana har tagits.

Att förlänga Roslagsbanan tillbaka till Rimbo är givetvis en helt annan sak, än att förlänga banan till Arlanda - det snabbast växande tillväxtcentrat i norra Stockholms län. Men, med dagens beslut kan vi se, att Roslagsbanan inte bara kan moderniseras, utan att den kan byggas ut och bli en viktig del av den spårbundna kollektivtrafiken i Nordostsektorn. När Rimbobygden växer - snabbare än någon annan del av Norrtälje kommun - då växer både behov och underlag för en förlängning till Rimbo. Nu kavlar vi upp ärmarna!

Inga kommentarer: