måndag 22 mars 2010

Oskulden Bodström

I en tårdrypande artikel i Svenska Dagbladet avslöjar förre justitieministern Thomas Bodström, att han riskerade sin riksdags- och ministerpost med sina invändningar mot FRA-lagen. Det är alldeles sant att FR-lagen i sina huvuddrag utarbetades av den förra socialdemokratiska regeringen. Justitieminister Bodström var ju i EU stor tillskyndare till de ökade möjligheterna att avlyssna medborgare via nätet.

Att regeringen Persson inte nådde fram, berodde inte på Bodströms tveksamhet inför lagen som sådan. Vi, som var med då, vet att det för justitiedepartementet avgörande var om det var deras myndighet Rikspolisstyrelsen som skulle hantera avlyssningen eller om det var Försvarets Radioanstalt under försvarsdepartementet. Ren maktkamp!

Jag delar visserligen Bodströms slutsats idag, att FRA-lagewn måtse rivas upp och göras om. Men, Bodström är en av de allra sista jag skulle våga göra det tillsammans med. Riv upp och gör om!

Inga kommentarer: