tisdag 28 oktober 2008

Förhandla med talibaner?

Man bör förhandla med talibanerna, anser förre försvarsministern Tage G Peterson (s). Nobelfredspristagaren Martti Ahtisaari är inne på samma tankegångar. Tage G ansåg detsamma om Milosevic när det begav sig på 90-talet. Det var också vad den dåvarande brittiske premiärministern Neville Chamberlain gjorde med Hitler 1938. Freden räddades enligt Chamberlain. Priset betalades av Tjeckoslovakien - ett litet land långt borta, som Chamberlain uttryckte det - som lämnades fritt till kanslern i Berlin. Därefter fick polacker, norrmän och danskar, fransmän etc betala - och betala väldigt dyrt.

Både i Dayton och i slutfasen av Kosovokampanjen förhandlades det med Milosevic. Men, det var först sedan USA under Bill Clinton militärt tvingat Milosevic på knä. Fred skapas inte med vapen, men vapen behövs tyvärr för att skapa läge att bygga fred. Fred i Afghanistan kan bara byggas långsiktigt, men det görs inte på talibanernas villkor.

Det är anmärkningsvärt att just socialdemokraterna släpper fram personer som Tage G Peterson, Margareta Winberg och Maj-Britt Theorin på framskjutna regeringsposter. Personer som gärna viker ned sig inför tyranner. Det är sådana som de som uppfattar svensk neutralitet under Andra världskriget som heroisk och inte bara ren egennytta. Men, de har heller aldrig förstått varför resten av världen aldrig uppfattat Sverige på rätt sida i kriget mot Hitler.

En välgörande kommentar finns på Försvarsbloggen där miljöpartiets säkerhetspolitiska språkrör Annika Nordgren Christensen under rubriken "Next generation?" lägger ut texten. Skulle det gå så illa att vi någon gång i framtiden får en regering byggd på socialdemokrater och miljöpartister, skulle Annika som försvarsminister vara den enda ljuspunkten. Hon har både den kompetens och det omdöme som så många andra saknar. Men, det skulle väl antagligen inte miljöpartiet våga sig på.

1 kommentar:

PerGu sa...

Klart man måste prata med Talibanerna för att förstå vad de vill, i.e. deras intention. Detta för att verkligen utröna vad för effekter de vill åstadkomma och med vilka medel de kommer försöka göra det. Med den vetskapen kan man, åtminstonde i teorin, styra händelse förloppet.

Har du samma syn när det gäller våra nazister, rasister, AFA, fotbollshulliganer i Sverige, Greenpeace. De ställer ju inte upp på den normbild vi har i Sverige, eller? Vart går gränsen för dialog eller ratande?

En FP ledare visade detta tydligt mot Bert och Ian. De var ju faktisk fok valda, och FP ledaren föraktade då +4% av väljarkåren eller vad var det för budskap som sändes - vem vann...

Det jag är ute efter är att man måste förtså varför innan man kan göra något. Likaså skadar det inte att veta hur historien sett ut, eller rättare sagt hur den tolkats av de olika parterna.
Så vad är de verkligen ute efter?
Och varför har Talibanerna fel?

Med min uppfostran och indokrinering i skolan anser jag också att Talibanerna inte är bra, att Hitler var dålig osv. Men under 30 och 40 talet i Sverige var det många av våra politiker som tyckte att Hitler var en rekordelig karl. Hur vet vi att vi inte gör om samma sak i dag i vårt hyllande av företrädarna för USA, UK och FR...

Lär känna din fiende Sun Tzu 600 B.C.
Innan det är försent - Pergu 2008