söndag 9 november 2008

Kristallnatten

I fem år hade större delen av världen blundat för utvecklingen i Hitlers Tyskland. Natten mellan den 9 och 10 november 1938 brakade den statsledda pogromen mot landets judar lös i full skala. Under Kristallnatten misshandlades, skändades och mördades hundratals judar runt om i Tyskland. Tusentals sändes till koncentrationsläger. Synagogor satts i brand Det blicken vikt undan för blev inte längre möjligt att inte se. Och ändå var det fortsatt väldigt många som blundade och förnekade - också i vårt land. Studenterna i Uppsala visade att också de som skulle vara framtiden i vårt land kunde titta åt ett annat håll.

Förintelsen och det som ledde fram till denna i Hitlers skräckvälde har ofta framställts som något unikt - något som bara kunde hända där och då. De 70 år som gått sedan dess har bara alltför uppenbart visat att det kan ske igen. Det har skett igen - också i Europa. Det kan hända igen. Där hatet får ta överhand och människor är rädda kan det hända, som vi alla under normala omständigheter är övertygade om bara kan hända någon annanstans, i en annan tid.

Inga kommentarer: