fredag 17 september 2010

Röda Maria!

Redan efter tjugo minuter av den avslutande partiledardebatten på TV i kväll är det övertydligt hur långt in på den röda planhalvan som Miljöpartiets avgående språkrör Maria Wetterstrand förflyttat sig. Det är kommunerna och den skattefinansierade offentliga sektorn som skapar tillväxt och framtid för Sverige. Skattelättnader för de som arbetar ger inga nya jobb, men skattelättnader för småföretagare ger nya jobb. Tänk hur olika människor och deras drivkrafter kan vara i den röda tankevärlden!

Inga kommentarer: