torsdag 26 juni 2008

Russinplock i Roslagen

När våra flickor var små var dagis det naturliga valet för vår familj. Det skulle det vara också idag. Men, jag har respekt för att det inte alltid är så för alla andra familjer. Jag har därför aldrig förstått, varför det är självklart att samhället så kraftigt ska stödja bara det som passar mig.

Alliansregeringen har nu öppnat möjligheten till kommunala vårdnadsbidrag. Nu visar Svenska Dagbladet att ett antal Alliansstyrda kommuner tvekar om denna valfrihetsreform på hemmaplan. Norrtälje är en av dessa. Kommunalrådet Kjell Jansson (m) anser att det är en fråga om prioritering. "Som kommunalråd måste jag se till hela kommunens ekonomi."

Den borgerliga majoritet Kjell Jansson leder i Norrtälje har i stor utsträckning den borgerliga Alliansens seger i riksdagsvalet 2006 att tacka för sitt mandat. Norrtälje kommun är den stora vinnaren på - den i övrigt i många avseenden taffligt skötta - fastighetsskattereformen, som kristdemokraterna i långt högre grad än moderaterna var pådrivande för. Den ger många, många nya kronor i Norrtäljes skattkista.

Vårdnadsbidraget är en annan av de reformer som kristdemokraterna varit pådrivande för i Alliansregeringen. Nu tror tydligen Kjell Jansson att han likt ett stort barn kan plocka russinen i kakan efter eget gottfinnande. Men Allianspolitiken hänger ihop. Det bör den göra också lokalt, om den ska ha trovärdighet i nästa val.

http://bloggkartan.se/registrera/16775/norrtaelje/

Inga kommentarer: