lördag 11 november 2017

Små skolor är inte sämre - snarare tvärtom. Rösta JA!

Allt oftare föreslås små skolor läggas ned runt om i landet. Nästan alltid är skälet att de är för dyra - inte totalt sett, men när kostnaden slås ut per elev. Då räknar man aldrig in de pengar som satsas på elever i skolan och på fritiden i tätorterna - konstgräs, ishallar och mycket annat, som barnen på landet och i skärgården sällan eller aldrig kan ta del av.
I Norrtälje kommun lades sex mindre skolor ned under 2017. Nedläggningspolitikerna i (s), (c) och (mp) hävdar däremot med emfas att det inte har med pengar att göra utan bara med storlek. Och ändå hävdade den konsultrapport man beställde före beslutet att kvalitet inte har med storlek att göra.
Söndagen den 12 november äger en folkomröstning (rådgivande) rum om nedläggningsbeslutet. Tillräckligt många Norrtäljebor skrev under namninsamlingen och den styrande minoritetstrojkan tvingades bita i det sura äpplet och släppa fram en folkomröstning. Denna är framför allt ett dundrande underbetyg till trojkans totalt misslyckade försök att samråda om och förankra nedläggningen.
I en artikel i Norrtälje tidning den 9 november förklarar jag varför Norrtäljebor bör rösta JA!

Inga kommentarer: