torsdag 23 november 2017

KO Feldt - bliv vid Din läst!

Den mångårige finansministern och debattören Kjell-Olof Feldt ger sig in i i flyktingdebatten och blandar på numera sedvanligt sätt samman äpplen och päron. Han skyller strömmen av asylsökande från Syrien 2015 på Sveriges generösa invandringspolitik. Asylrätt och invandring är två helt olika företeelser, även om de båda handlar om utlänningar. Ungefär som konsumtion och investeringar, vilka är begrepp som gamle finansministern kan bättre.
Nej, KO Feldt, asyltillströmningen 2015 är ett resultat av ett krig i Europas omedelbara närhet som pågått längre än Andra Världskriget. Och där Europa har större historiskt ansvar för vad som ställts till än vad man i dag vill kännas vid.
Av strömmen av flyktingar från Syrien har en rännil nått fram till en fristad i Sverige. Precis så som den internationella asylrätten garanterar oavsett vad Sverige har för invandringspolitik. Men, för många av dagens debattörer om asylrätt, så var det för dem bara ett verktyg i kampen mot kommunismen. Retoriken om öppna gränser var just bara retorik för dem.

Inga kommentarer: