söndag 12 november 2017

Parodi? På vad?

I Norrtelje Tidning beskrivs nu söndagens folkomrösning om de små skolornas framtid som svårbegriplig, vilket skulle förklara ett lågt valdeltagande. Ja, inte har Norrtelje Tidning direkt ansträngt sig att göra det mindre svårbegripligt! I fredagens tidning valde man att avsluta bevakningen inför omröstningen med att utan möjlighet till replik lyfta fram en forskare som sanningsvittne. På vad då? Varför just den forskaren? Vad skulle andra forskare ha kunnat säga? Men, forskare låter trovärdigt - inte minst i tidningens rubrik.
Och att förståelsen för landsbygdens villkor inte är överdrivet stor vare sig hos de många av kommunens tjänstemän, särskilt chefer, som liksom åtskilliga av Tidningens journalister är bosatta i 08-området och inte på Norrtälje landsbygd, ja det är det väl bara 08-or som inte inser. De anser sig ju smartare än lantisar enligt en avpolletterad partiledare. Den dagliga arbetspendlingen mellan Stockholm och dess förorter och Norrtälje stad väcker föga insikt om landsbygdens många utmaningar.
Men, varför skulle 17% i valdeltagande trots detta vara ett lågt resultat? Och varför skriva bort att t.o.m. i Norrtälje stad röstade 3 av 4 röstande mot nedläggning av små skolor?
Norrtelje Tidning anser att folkomröstningen var en parodi. Nej, det var dels nedläggningsstyrets oförmåga att hantera frågan på ett närdemokratiskt acceptabelt sätt och sedan att redan i förväg förklara att oavsett resultat, så ändras inte beslutet, som undergrävt tilltron till den lokala demokratin. Och NTs rapportering har bidragit till just att skapa oklarhet om vad folkomröstningen skulle kunna ha för betydelse. Minoritetsstyrets hantering har inte varit någon parodi utan en tragedi! Ett stort tack till alla som fortsätter att tro att det kan gå att påverka demokratin med ett eget engagemang, och som gick och röstade i ruskvädret i dag! Ni behövs framgent!

Inga kommentarer: