lördag 26 oktober 2013

Gräv hemma i Småland, Annie Lööf!


I dag hölls utanför Stockholms slott en stor manifestation av samer i både norr och i Stockholm mot den rasande takten i nya gruvprospekteringar i de traditionella samiska verksamhetsområdena i Sápmi. Sverige har sedan 1990-talet världens mest generösa gruvexploateringslag. Vilka utländska riskkapitalbolag som helst kan, utan att de lokala markägarna har mycket att säga till om, ge sig in i och prospektera, provbryta och utvinna malm i gruvfyndigheter i Sverige. De flesta ligger i Sápmi.

Den svenska regeringen ser gärna samisk kultur presenteras i högtidliga sammanhang, gärna riktade till omvärlden. Men, när det kommer till hårda penningmässiga frågor, får samerna alltid stå tillbaka. Som av en händelse är det tre centerpartister - Annie Lööf, Lena Ek och Eskil Erlandsson - som sitter som ansvariga ministrar i frågor där det storsvenska samhället har viktiga intressen, där de samiska nästan alltid körs över. Det råkar bara sammanfalla med det faktum, att centerpartiet - särskilt dess företrädare i Västerbotten - har en lång historia av att vara de som mest engagerat i riksdagen hävdar omvärldens intressen mot de samiska.

I fråga om avfallshantering för kärnkraften och vindkraftsutbyggnad brukar folkopinionen vara stark i södra och mellersta Sverige. Vi vill inte se vår vackra natur hotad och sönderslagen. Däremot tycker många att det duger i fjällvärlden, denna orörda natur, där det knappast lever några människor. Den svenska skolan har ju effektivt osynliggjort det urfolk som alltid levt och verkat i stora delar av norra Sverige. Det är ytterst välkommet att protesterna mot hur det storsvenska majoritetssamhället behandlar samerna nu också nått fram till huvudstaden, där även icke-samer kan visa sin solidaritet. Gräv hemma i Småland i stället, Annie Lööf!

Inga kommentarer: