söndag 5 juni 2011

Sommaren är här!

Sommaren är här! Kristi Himmelfärdshelgens sedvanliga spelmansstämma i den lilla Hälsingebyn Hovra på väg mot Härjedalsgränsen. Rejäl blåst gjorde utomhusvistelse rätt kylig trots den härliga solen över öppningen med de röda gårdarna i de tunga, sommargröna Hälsingeskogarna. Men på dansbanan, i Bönhuset och i serveringstälten blandades både värme och spelmansglädje.

Den tjugonde (?) Hovrastämman inleddes med spel under ledning av stämmans grundare och inspiratör, riksspelman Björn Ståbi. Därefter höll den musikaliske allkonstnären Ale Möller ett jubiléumstal med en hyllning till spelmansstämman som företeelse och med varningsord för de mörka tidskrafter som söker dölja mer obskyra nationalistiska böjelser bakom tal om svenska traditioner. Var och en som vistats i den svenska folkmusikvärlden de senaste decennierna vet ju, att den präglas av stor öppenhet och hejdlös gränslöshet. Den som är trygg i sina egna rötter har inga behov att staka ut gränser.

Ett bejublat framträdande i den genren stod en av svensk folkmusiks ledande kvinnliga företrädare Ellika Frisell för tillsammans med spelmän från Senegal och Mexico. Senare på kvällen kunde ett fullsatt Bönhus få njuta av vår kanske främsta folkmusikgrupp Frifot i allra bästa slag. Skåningen Ale Möller, Lena Willemark med sin karaktäristiska sång på Älvdalsmål - ett av de ursprungsspråk som vårt land bör satsa på att värna - och den trygge Per Gudmundsson från Rättvik, i mångas ögon den klassiska hemorten för svensk folkkultur, förtrollade de hänförda lyssnarna.

Svensk folkmusik har en påtaglig framtid. Stämmobesökarna/-deltagarna består av en generationsblandning som är ovanlig i det generationssegregerade Sverige. Inslaget av riktigt unga spelmän sida vid sida med veteraner från 70-talets folkmusikvåg är påtaglig. Symboliskt för detta var kvällens avslutning i Bönhuset i den ljusa sommarnatten. Legenden Per-Hans från Östbjörka tillsammans med tonårige sonen Alexander trollband de närvarande. Alexander visade att arvet inte förskräcker utan lovar väldigt mycket för folkmusikens framtid. Sommaren är här!

Inga kommentarer: