torsdag 2 juni 2011

Norrteljeparti - varför inte?

Norrtelje Tidnings alltid lika tänkvärde politiske chefredaktör Reidar Carlsson funderar i tisdagens ledare över det nybildade Norrteljepartiet. I och för sig ett något överraskande namn på ett parti som bygger sin politik på att för mycket fokus ligger på centralorten Norrtelje och mindre på resten av den vidsträckta Roslagskommunen.

Som Reidar Carlsson påpekar blir det allt vanligare med lokala partier vid sidan av det sekelgamla rikspolitiska partisystem vi fortfarande har i Sverige. Miljöpartiet tillkom för trettio år sedan för att vara ett alternativ, men partiet har alltmer börjat söka sig fram inom det gamla systemet. Tillkomsten av missnöjespartier med främlingsfientliga toner har inte heller på allvar rubbat detta.

Även vi som verkar inom något av de etablerade partierna måste medge, att allt fler av det moderna samhällets viktigare frågeställningar går på tvärs med den gamla höger-vänster-skalan. Åsiktsskillnaderna i konkreta sakfrågor går lika ofta igenom partierna som mellan dem. På lokal nivå, och rimligtvis också i Norrtälje, är detta än mer påtagligt.

Norrteljepartiet har definitivt en poäng i att mycket fokus ligger på centrala Norrtelje. Visst älskar kommunalrådet Kjell Jansson att inviga bad och konstgräsanläggningar i Rimbo och Hallstavik, men det utgör ju inte direkt motorn i dessa potentiella tillväxtorters utveckling. Under valåret 2010 var det väl bara Jan Emmanuel Johansson och jag själv som på allvar sökte lyfta fram Rimbos särskilda tillväxtmöjligheter.

Reidar Carlsson tror inte Norrteljepartiet har någon framtid i Roslagspolitiken. Han tror att de etablerade partierna kommer att möta konkurrensen med fler lokala krav i valrörelsen. Må de?

1 kommentar:

Anette Wahlstroh sa...

Vad kul att du uppmärksammat partiet i din blogg. Vårt ändamål är inte bara att komma in i kommunalfullmäktige utan faktiskt att få till stånd förändringar i politiken så att resurserna fördelas mer rättvist i hela kommunen. Om nu de övriga partierna i så fall börjar tillgodose krav från ytterområdena har vi redan uppnått något.