tisdag 7 juni 2011

Ingen riktig försvarsminister!

Den förre socialdemokratisk försvarsministern Thage G. Peterson tycker att Sverige köpte för många Jas Gripen-plan under hans tid som försvarsminister. Det tycker jag också. Det tyckte jag också den gången det begav sig och jag var folkpartiets företrädare i riksdagens försvarsutskott. Thage G. skickade sin statssekreterare Peter Lagerblad att föra samtal med oppositionspartierna och jag avrådde från den höga inköpstakt, som den socialdemokratiska regeringen lutade åt.

Men, inte ville Thage G. lyssna på folkpartiet, det parti som ville ansluta Sverige till NATO och att FN-trupperna i Bosnien skulle ingripa och stoppa folkmordet i Srebrenica. För Thage G. fick den bosnienserbiske generalen Ratko Mladic gärna hållas. Det är inte Thage G.s förtjänst, att Mladic nu till slut får stå till svars inför krigsförbrytartribunalen i Haag.

Däremot lyssnade Thage G. som vanligt till fackets krav på att trygga sysselsättningen på samma sätt, som Sveriges socialdemokrater alltid satsat på jobben i försvarsindustrin och exporten av krigsmaterial. Retoriken om fred och rättvisa är ju som alltid just retorik. Thage G. var aldrig någon riktig försvarsminister. Han kände sig alltid mest hemma som industriminister. Jobben framför allt!

Inga kommentarer: