söndag 3 oktober 2010

Försvarsberedningen revisited

I december 2006 lämnade jag efter tolv år - med ett kortare avbrott p g a socialdemokratisk neutralitetsångest - försvarsberedningen, vars huvuduppgift är att göra långsiktiga säkerhetspolitiska bedömningar med avseende på svensk försvars- och säkerhetspolitik.

En av de frågor där vi efter långa diskussioner lyckades uppnå bred politisk samsyn från vänster till höger, var frågan om skyldigheten att tjänstgöra internationellt för de som är fast anställda i försvarsmakten. I den pågående debatten om försvarsmaktens hantering av frågan publicerar några av oss som var med ett inlägg "Internationell arbetsplikt ingen överraskning" på SvD Debatt.

Inga kommentarer: