måndag 2 augusti 2010

Låt Rimbobygden växa!

Rimbobygden, som sedan kommunreformen 1971 utgör Norrtälje kommuns västra delar, växer snabbare än kommunen som sådan. Här finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, men det kräver en kommun som både vill och anstränger sig att skapa nödvändiga förutsättningar. Om detta skriver jag i dagens Norrtelje Tidning under rubrien "Tillväxt i Rimbobygden är möjlig."

Inga kommentarer: