lördag 5 juni 2010

"Nyttiga idioter"?

Många israelvänner i Sverige kan känna djup olust över den israeliska regeringens politik. De finns. Många israelvänner i Sverige kan vara djupt kritiska till blockaden av Gaza. De finns. Många israelvänner i Sverige kan känna djup bestörtning över bordandet av Ship to Gazas fartyg. De finns. Men, proportionerna på reaktionerna i svenska media är anmärkningsvärda.

Moderata ungdomsordföranden kallade i ett inledningsskede deltagarna i Ship to Gaza för ”nyttiga idioter” och alluderade på ett begrepp för de många aningslösa idealister, som alldeles för länge lät sig förblindas av Sovjetsystemets retorik utan att se Lenins och Stalins terror mot det egna folket. Han hade naturligtvis grovt fel. Visst fanns det säkert någon enstaka svensk idealist ombord på båtarna. Och visst fanns det någon svensk kändis, som inte alls var med på resan i egenskap av kändis utan bara som privatperson och medmänniska. Det var ju en rent humanitär aktion utan någon som helst politisk avsikt, eller hur?.

Men, de allra flesta deltagare var förståss med på resan i akt och mening att utföra en politisk aktion i ett mångårigt krig. Vem finansierade den väldiga fartygskonvojen? Var det en ren tillfällighet, att de turkiska islamister som såg sin insats som en del av jihad också var bland de som dödades i sammanstötningen på det turkiska passagerarfartyget? Hade resans organisatörer varit nöjda med en fri passage, som inte väckt någon som helst medial uppmärksamhet?

I de svenska reaktionerna kan man ofta utläsa, att vanliga israeler har ett självklart ansvar för det den israeliska regeringen gjort. Motsvarande ansvar anses däremot inte vanliga palestinier ha för Hamasregimens terror. Vad beror det på? Svaret är förståss, att Israel är en demokrati, vilket regimen i Gaza inte är. Den skillnaden tycks alldeles för många i Sverige bortse från i övrigt.

Det borde inte heller gå att bortse från att i stort sett alla civila israeliska döda i den långvariga konflikten fallit offer för palestinska vapen. En väldigt stor del av de civila palestinska offren i den långvariga konflikten har däremot fallit offer för den inompalestinska terrorn – så även idag.

Inga kommentarer: