fredag 30 april 2010

Bocken som trädgårdsmästare

På SvD Brännpunkt idag uppträder vd för Sveriges Bryggerier som väktare av ungdomens alkoholvanor. "Skatten på alkohol måste sänkas" hävdar hon, för att ungdomar har alldeles för lätt att komma över alkohol. Det är förståss en ren tillfällighet, att sänkt alkoholskatt på just öl skulle leda till att den öl som säljs i Sverige skulle bli billigare och därmed kanske rentav säljas i än större kvantiteter.

Det senaste året har det växande fotbollsvåldet blivit allt mer uppmärksammat. Det är ingen tillfällighet att det allt mer upptrappade våldet och otryggheten på fotbollsmatcher, men även t ex ishockeymatcher, sammanfaller med en omfattande just ölförsäljning inne på vissa arenor särskilt i våra storstäder. Man kan kanske hävda att sänkt pris på ölet inte skulle leda till att ännu mer öl skulle säljas och konsumeras. Mycket av det man kan iaktta på dessa arenor kunde få en att tro, att många inte skulle kunna konsumera mer även om det var billigare. Men det är rent önsketänkande - dock inte bryggerinäringens.

Inga kommentarer: