tisdag 12 januari 2010

Samma medlöperi nu som då

Det nazistiska väldet hade när det stod på sin höjdpunkt många medlöpare i Sverige. Än idag finns det de, som hårdnackat vägrar att erkänna det som så brutalt stod klart för de flesta, när taggtrådsportarna till koncentrationslägren öppnades våren 1945. Och än idag finns det många medlöpare också i Sverige, som hittar allsköns ursäkter för Stalinväldet och andra kommunistiska våldshärskare alltifrån Kuba till Folkrepubliken Kina.

Den kinesiska ockupationen och kolonisationen av Tibet och Xinjiang alltsedan Folkrepublikens tillkomst har präglats av ett systematiskt förtryck av ursprungsbefolkningarna tibetaner och uighurer. I Beijings härskarideologi är alla kineser, och om de inte är det, så ska de tvingas att bli det. Kultur, språk, religion och alla andra uttryck för tibetaners och uighurers traditionella identitet ska utraderas. Varje gång ursprungsbefolkningen reser sig till motstånd mot tvångsassimilering och förtryck, finns det medlöpare i Sverige som anser att de ju fått det mycket bättre än före den kinesiska kolonisationen.

När ordföranden i sametinget och DO på SvD Brännpunkt igår beskrev det svenska samhällets kolonisation av samerna, ryckte några storsvenska försvarsadvokater ut. Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt kom i våras ut med en föga imponerande anekdotisk pamflett om svensk diskrimineringspolitik. Innehållet bestod av en samling lösryckta tidningscitat av vad allsköns kända och okända människor påståss ha sagt. För att kamouflera den utomordentligt låga nivån på alstret, beskrev de sig som tidigare ansvariga för diskrimineringsfrågor hos Svenskt Näringsliv. Det talar väl till Svenskt Näringslivs fördel att de åtminstone inte är det längre.

I en replik i dagens SvD Brännpunkt undrar de båda om inte "samerna över tid vunnit på koloniseringen? I stället för en tillvaro som naturfolk, dömt till evig renskötsel har samerna fått ta del av frihet, jämlikhet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Det är svårt att se hur samerna skulle ha förlorat på att vara svenskar."

Förutom den monumentala okunnighet de båda visar även här om det svenska samhället och dess historia, så är resonemanget exakt detsamma som hos dem som idag ursäktar övergreppen i Tibet och Xinjiang. Det är inte svårt att rada likartade citat från apartheidsystemets försvarare i det tidigare vita Sydafrika. Kolonialismens försvare är desamma nu som då.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Lennart,

läs gärna länkade artikeln av Sakine Madon. Den handlar om dig. Om hur välmenande politiker hamnat helt fel med ett identitetspolitiskt tänkande.

Du säger att du är liberal. Inte med mina mått. Uppdelningen i grupper och särbehandling av grupper som anses behöva särskilt gynnande är inte liberalt. Du har hamnat helt fel.

http://www.expressen.se/ledare/sakinemadon/1.1854941/sakine-madon-en-smart-rost-om-integration

Lennart sa...

Jag har inte för vana att publicera anonyma kommentarer från någon som inte är beredd att stå för sin åsikt. Denna kommentar är dock rätt avslöjande.
Att Anonym inte ser mig som liberal tar jag lätt på. Kommentaren är ett uttryck för begreppsförvirring och förutfattade meningar. Fullt i klass mede Erikssons och Rennerfelts pamflett från i vintras.
Hur skulle Anonym t ex klassificera Sakines engagerade ställningstagande mot förtrycket av kurderna och för kurdernas rätt till sitt språk?