onsdag 19 augusti 2009

Satsa på Roslagsbanan!

Nu närmar sig allvarets minut för Roslagspolitikerna. De närmsta veckorna ska man ta ställning till vilka investeringar i vägar och järnvägar, som staten ska ställa sig bakom in mot mitten av 2020-talet. Av det förslag som landshövding Per Unckel ställt samman till regeringen framgår att det inte finns något som helst ekonomiskt utrymme för vare sig någon ny tunnelbana eller storslagna projekt som Roslagspilen - en pendeltågslinje till Åkersberga och vidare längs kusten upp mot Norrtälje. Tråkigt men tyvärr nog väldigt realistiskt.

Ska då Roslagen, kommunerna Danderyd, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna och Norrtälje - en region som vid årsskiftet når 230.000 invånare, lika många som i ett mindre svenskt län - fortsatt bli nästan helt utan kapacitetsstark kollektivtrafik? Nej, det finns ett alternativ som handlar om att bygga ut och modernisera Roslagsbanan. Det skulle ge både snabbare och fler avgångar.

På Newsmill tar folkpartiets kommunpolitiska ledare i de sex Roslagskommunerna och i Sigtuna ställning för att "Satsa på Roslagsbanan" med en fortsatt utbyggnad med dubbelspår och förlängning till Arlanda och Rimbo. Var står moderata kommunledningar, som sällan tagit strid för kollektivtrafik utan långt hellre mot biltullar? Var står socialdemokraterna i Stockholms län, som aldrig tar strid för satsningar på det borgerliga nordöstra hörnet av länet?

Inga kommentarer: