tisdag 3 april 2018

SPLORR!

En stor artist är död. Lill-Babs är förmodligen vårt lands mest folkkära artist i modern tid. Ett otroligt varmt hjärta som alltid ställde upp. Gav allt för sin publik. Varje gång.
Folkkär och väldigt anspråkslös, och kanske just därför så folkkär.
Så sent som vid i går eftermiddags minnesprogram över nyligen bortgångne Jerry Williams konstaterade jag att Lill-Babs och Jerry, var och en på sitt sätt, alltid funnits och ständigt vunnit nya generationers uppskattning. Genuint enkla som gav allt för sin publik.
SPLORR säger jag en sista gång som medlem i Lill-Babs klubb i början av 60-talet!

Inga kommentarer: