fredag 6 oktober 2017

Norrbaggar?

Den norske framstegspartisten och lantbruksministern Dale anser att Norge måste reglera hur många "svenska" renar som betar i Norge. Gissar att en "norsk" ren inte ser skillnad på en "svensk" eller "norsk" ren.
Kanske ska man gå tillbaka till de rättigheter som gällde redan i Lappkodicillen från 1751 och strunta i hur den norska och svenska staten i sin makthunger sedan länge försökt styra och ställa över urfolket samernas rättigheter i traditionellt samiskt land?
Och om det blir för många norrbaggar i Sverige - ska det också regleras på framtstegspartistiskt vis?

Inga kommentarer: