måndag 20 februari 2017

Fake Embassy!

I Trumps värld är allt "fake". Nu har vi t.ex en Fake Embassy i Stockholm, som inte förmår att ge Washington korrekt information. Snart kommer det en av Trump utsedd ny Fake Ambassador till Stockholm. Till vad nytta, då uppgiften bara är att producera Fake News?

Inga kommentarer: