fredag 6 januari 2017

Moderata skattesubventioner

Under årets första dagar presenterades de efterlängtade förslagen från regeringens landsbygdskommitté. En samlad politik för landsbygdens utveckling så att människor har möjlighet att leva, bo och arbeta också på landsbygden. Visst har vi en allmän urbanisering runt om i världen, men den svenska avvecklingen av landsbygden har också varit en följd av en medveten politik under många, många år, om än inte med det syftet. Men, staten har varit pådrivande, inte återhållande i den processen.
Det är intressant att regeringen som beställt utredningen består av de tre partier som styr Norrtälje kommun - det tredje har ju traditionellt framställt sig som landsbygdens särskilda talesman - och de hade gjort klokt i att avvakta utredningens tankar och förslag, innan de valde att påskynda avvecklingen av landsbygdsskolor i Norrtälje kommun. Byråkrater med organisationsestetiska ledstjärnor har fått styra, där politiken borde ha fokuserat på hur landsbygden kan fortsätta att leva och få större förutsättningar att leva.
Norrtälje kommun pekas inte oväntat ut som den enda glest befolkade kommunen i Stockholms län - en landsbygdskommun. Det ses tydligen av Norrtäljes toppolitiker som en förolämpning som ska mötas med centralisering och höghus i hamnen för inflyttare som är riktigt betalstarka. Norrtälje ska vara som andra Stockholmskommuner, inte tvärtom!
För att utjämna förutsättningarna för de landsbygdskommuner som ligger mest illa till, men som ju det senaste dryga århundradet försett Sverige med de exportinkomster från skog, gruvor och vattenkraft, där det mesta av behållningen hamnat i landets storstäder, föreslås en översyn av avdragen för resekostnader. Den inte orimliga tanken är, att avdrag ska bero på avstånd. Men, då exploderar Stockholmsmoderaterna med Norrtäljebon Kjell Jansson. Ingen ska röra de skatesubventionerade bilavdragen för Stockholmsområdets moderata manliga bilister med landets högsta inkomster. Någon rättvisa får det väl vara!

Inga kommentarer: