måndag 4 januari 2016

Surprise!

Människans historia är en historia om människor som vandrat, som ständigt sökt sig vidare någon annanstans. Gränser är något som människor ständigt sökt sig över och förbi. Under det kalla kriget ylade många i västvärlden om det oacceptabla i att människor hindrades från att röra sig fritt. Samma människor ylar i dag om att man måste begränsa människor på flykt undan krig, död och elände.
I dag är det första dagen med gränskontroller vid passage över Öresund. Men, på samma sätt som det är lätt att i allmän populistisk retorik kräva att flyktingströmmarna stryps, lika svårt är det att i praktiken genomföra åtgärder.
Det är nämligen så, att ska man strypa inflödet av människor i Europa, så måste man vidta sådana fysiska och regelmässiga åtgärder, att det slår hårt mot européernas vardag. Det upptäckte man vid Öresund i dag. Det kommer man att upptäcka på alla andra håll i Europa, där man söker hindra människor att söka sig en fristad undan krig och död. Och det priset är inte alla beredda att betala. Den fria rörlighet som européerna vant sig vid och gjort till sin vardag är en del av en globaliserad värld - på gott och på ont.

Inga kommentarer: