lördag 24 oktober 2015

Signalpartier

Innan Sveriges försvar började avvecklas på 90-talet fanns det s.k. signalregementen vars huvuduppgift var att säkerställa kommunikationen inom försvaret. Det är historia nu. I stället har vi i politiken fått signalpartier som är besatta av vilka signaler som skickas ut. Det verkar vara alla partiers huvudfokus. Vad som uträttas och vad som blir resultaten har klart lägre prioritet. Det viktiga är att det ser ut som man gör något oavsett hur det är i verkligheten.
Fredagens partiöverskridande uppgörelse om flyktingpolitiken är ett lysande exempel på signalpolitik. Skrämda av det till synes ökade stödet för riksdagens främlingsfientliga parti - det för de flesta oväntat stora stödet för de flyktingar som nu kommer hos de många vanliga människorna tycks inte ha samma verkan - gäller det nu att försöka ge intryck av att man gör något. Tillfälliga tillstånd för flyktingar med starka skyddsbehov är ett dråpslag mot den asylrätt som fick ett historiskt genombrott med FNs flyktingkonvention efter Andra världskriget. Men, det ska ge svenskarna intryck av att man tar situationen på allvar. Ett skolexempel på signalpolitik!

Inga kommentarer: