onsdag 9 september 2015

Ut med snyltarna!

Inför den väldiga flyktingkatastrofen ställer sig ett antal av de nyaste EU-medlemmarna helt kallsinniga. Att visa solidaritet var inget motiv för Ungern, Tjeckien, Slovakien eller Rumänien att gå med i EU. Solidaritet med det våldtagna Ukraina är inget för dessa staters ledare. De är bara ute efter andras solidaritet. Visst finns det många anständiga medborgare i alla dessa stater, men deras politiska ledare hör inte till dem. EU handlar just om att visa solidaritet! Har man glömt 1956 och 1968?
Den nuvarande situationen visar bara att alldeles för många stater har fått bli medlemmar av EU utan att vara kvalificerade för detta. Entusiasterna för EU-utvidgningen bortsåg från att rimliga krav inte var uppfyllda med argumentet, att dessa länder skulle bli mer europeiska innanför EU än utanför. Resultatet är att EU blivit mindre liberalt och europeiskt.
Rumänien kräver nu att få bli med i Schengensamarbetet med öppna gränser. Rumänien har väldigt långt kvar, inte minst genom att ta ansvar för sina egna fattiga medborgare, särskilt romer, innan det kan bli aktuellt. Det borde inte finnas plats för snyltare i EU. Nu ser vi vilka som hör hemma i EU och vilka som aldrig borde ha fått komma med!

Inga kommentarer: