fredag 6 februari 2015

Fred i vår tid?

Det var efter att ha tagit Hitler i hand i München 1938 och givit honom fri hand att efter upptrappad aggression och ökande hot lägga beslag på delar av det fria Tjeckoslovakien, som Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain vid hemkomsten förklarade att han uppnått "Peace in Our Time".
Chamberlains syn på Hitlers annekteringsönskemål i Tjeckoslovakien med hänvisning till att där också fanns tysktalande invånare beskrev han i ett radiotal som "a quarrel in a far-away country between people of whom we know nothing." Så ser många i övriga Europa på Putins ryska aggression i västra Ukraina.
Chamberlains handslag i München innebar inte fred utan ett förödande världskrig, som Hitler efter Münchenöverenskommelsen inte trodde någon skulle hindra honom ifrån. Något för Europas ledare i dag att tänka på?

Inga kommentarer: