fredag 29 november 2013

Gärdsgårdsserien! ! !

Norrtälje kommun ska skaffa ett varumärke. Kjell Jansson och grabbarna på kommunledningskontoret frotterar sig till en kostnad på sexsiffriga belopp med konsulter, som ska ta fram något riktigt maffigt. Norrtälje kommun är den befolkningsmässigt 39:e kommunen i storleksordning av sammanlagt 290 i landet. Ingen liten "bonnkommun" precis. Det förpliktigar, när man vill spela med de stora grabbarna!

I måndags beslöt kommunstyrelsen att lämna Union of Baltic Cities.
UBC är ett samarbete mellan ett 100-tal städer/kommuner i 10 stater runt Östersjön - från de största till de minsta. Det kom till i kölvattnet av frigörelsen från kommunismen i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen för drygt 20 år sedan. Arbetet fokuserar på frågor rörande demokratisk, ekonomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling. De utmaningarna är som bekant rätt stora i Östersjöområdet. Här krävs både samarbete och solidaritet.

Men i det samarbetet har Norrtälje kommun ingen uppgift att fylla, tycker Kjell Jansson och de andra Norrtäljepolitikerna. På två år har Norrtälje kommun inte hittat något man kan bidra med i det solidaritetsarbetet. Solidaritet är väl inte ett ord i Kjell Janssons ordförråd. Men, han sparar 30.000 kronor till konsultkostnaderna för Norrtäljes varumärke.

Om nu Kjell Jansson och den övriga kommunledningen räds att umgås med kollegor runt Östersjön på utrikiska, så måste det väl ändå gå att hitta någon tjänsteman i någon korridor i Norrtälje kommunhus, som åtminstone kan hantera de vanligaste artighetsfraserna på engelska? Att Norrtälje kommun inte skulle ha något att bidra med säger väl allt om kompetensen i kommunhuset. Vad ska Norrtälje med varumärke till? Rimbo Handboll och Rospiggarna i Hallstavik befinner sig på elitnivå i Sverige. Med Kjell Jansson vid rodret spelar Norrtälje kommun fast förankrat i landets lägsta gärdsgårdsserier!

Inga kommentarer: