onsdag 26 juni 2013

Om nu någon har tvivlat...

Svenska Dagbladets näringslivsredaktion har i en rad välskrivna artiklar redovisat problematiken kring den storskaliga upphandling av skärgårdstrafiken, som det moderata trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm till vilket pris som helst ska köra igenom, trots att alla berörda och de som verkligen kan skärgården och villkoren för skärgårdstrafiken avvisar hela upplägget.

Ja, inte alla. Det finns en intressent som äntligen ser sina exploateringsintressen i ett avsevärt ljusare perspektiv. I dagens artikel i SvD framgår tydligt vem som är Wennerholms och hans kalfaktorers inspiratör och uppdragsgivare. Nu ska internationella investerare äntligen kunna lägga Stockholms skärgård för sina fötter och tjäna storkovan på penningstinna utländska turister. De som lever och i generationer levt i skärgården ska inte hindra storkapitalet från att göra miljonvinster på Stockholms verkligt unika skärgård. Det vore "diskriminering"!

Trots att ledningarna för både folkpartiet och centern varit väl informerade och med på båten ända sedan starten hösten 2008, har de sprattlat klädsamt sedan de båda partiernas lokala politiker i skärgårdskommunerna - de som förstår vad det handlar om och konsekvenserna av det - slagit nävarna i bordet. Vad de kommer att vifta med för brasklapp, när historien baxats i hamn, återstår att se.

Inga kommentarer: