fredag 17 maj 2013

Monumental storsvensk ignorans!

Vänsterpartiet har i en skrivelse till landstingets trafiknämnd föreslagit att SL-bussarna ska flagga med de nationella minoriteternas resp. flagga på resp. minoritets nationaldag. De fem nationella minoriteterna i Sverige - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - som alltid levt sida vid sida med den svenska majoritetsbefolkningen i vårt land, erkändes av Sveriges Riksdag 1999.
Syftet med den nationella minoritetspolitiken är att synliggöra de fem nationella minoriteterna, som under stora delar av vårt lands historia "osynliggjorts och förtryckts". Lagen från 2010 föreskriver också att minoriteterna ska ges inflytande och möjlighet till samråd i frågor som rör dem.
Idag har två av de fem minoriteterna en erkänd flagga och en internationellt fastställd nationaldag - samerna den 6 februari och romerna den 8 april. De finns nu också införda i Svenska Akademins kalender. I takt med att majoritetssamhället vaknar upp ur sin historiska minneslucka, flaggar nu allt fler kommuner och myndigheter - bl a Länsstyrelsen i Stockholm - på dessa två dagar.
Landstingets trafikförvaltning och dess förvaltningschef Anders Lindström lever dock kvar i sin lilla storsvenska glaskub. Utan att ha samrått eller över huvud taget haft kontakt med de nationella minoriteternas företrädare i Stockholmsregionen konstaterar man, att Vänsterpartiets förslag nog inte verkar "i enlighet med de intentioner som uttrycks i rådande lag".
Om flaggning med minoriteternas flagg inte skulle bidra till att synliggöra minoriteterna i Stockholmsregionen, kan man undra vad trafikförvaltningen har för bättre förslag till detta inom sin verksamhet. Det finns fler samer och romer i Stockholms län än i något annat län i Sverige. Vad är syftet med att årligen flagga med Pride-flaggan på SL-bussarna? Och när ska Anders Lindström börja samråda med minoriteterna i frågor som rör dem? Trafikförvaltningen har hela hemläxan kvar att göra enligt minoritetslagen (2009:724)!

Inga kommentarer: