onsdag 27 april 2011

Renskötselns rätt!

Äntligen kom Högsta Domstolens utslag i den tjugo år långa tvisten om renbetesrätten i det s k Nordmalingsmålet. Samernas sedvanerätt till renbete slås för första gången fast av det svenska rättsväsendet. Historiskt! I flera hundra år har den svenska statsapparaten urgröpt samernas rättigheter till fromma för både nybyggarnas expansion och statliga bolags exploateringsintressen. Vindkraftens ubredning i renbetesland är det senaste i raden.

Samtidigt är det förståss alldeles oanständigt, att samer och lokala markägare ska behöva dra en tvist om vad som gäller efter statsmaktens flerhundraåriga framfart uppe i norr till rättegågskostnader i mångmiljonklassen. På SvD Brännpunkt i går skriver journalisten Svante Isaksson utmärkt om Renlagarna gör alla till förlorare. När ska vi i Sverige ta vårt ansvar för historiska övergrepp?

Inga kommentarer: