måndag 14 februari 2011

Inte en sekund för tidigt!

Stockholms läns landsting ordnar nästa vecka ett sedan länge inplanerat kunskapsseminarium för förtroendevalda om, vad det innebär att vara styrelseledamot i ett landstingsägt bolag. Den strida strömmen av pressmeddelanden från det socialdemokratiska landstingskansliet visar, att det inte är en sekund för tidigt.

Inga kommentarer: