fredag 19 december 2008

..... för övrigt anser jag .....

För två veckor sedan skrev jag om Rafael Samedov från Azerbajdzjan boende i Hallstavik, som ska avvisas enligt beslut av Migrationsverket trots att hans flickvän i Hallstavik väntar deras barn. I går skrev Norrtelje Tidning att Migrationsverket nu avslagit hans senaste ansökan om att få stanna hos sin nya familj.

Idag berättar migrationsminsiter Tobias Billström (m) - såvitt jag vet utan anknytning till Rafaels fall - att han kommer att se till att lagen ändras, så att asylsökande i Rafaels situation inte ska behöva avvisas. Frågan ska tas med förtur. Lagen ska ändras under denna mandatperiod. Frågan är nu vad Migrationsverket kan göra åt detta. I alla händelser kan vi vara övertygade om att Rafael kommer att förpassas ur Sverige, så länge Migrationsverket har något att hänga upp sitt beslut på.

När Tobias Billström nu vill ändra lagen i ett snabbspår har han säkert inte haft något motstånd i de övriga Allianspartierna. Om det skulle gå så illa att Sverige får en vänsterregering 2010, är det viktigt att lagen hunnit ändras till dess. Det blir svårt för socialdemokraterna att köra över miljöpartiet och vänstern för att återgå till dagens inhumana avvisningspolitik.

Migrationsverkets rigida paragrafrytteri bekräftas på nytt idag enligt radion. Ett praxis beslut har nyligen fattas om att inte avvisa ensamstående kvinnor med barn till Kongo. Trots detta skulle en kvinna i den situationen avvisas till Kongo igår. Migrationsverkets motivering till detta var bara, att hennes beslut fattats före det nya praxisbeslutet, och då ska det verkställas. Så länge det finns något att hänga upp en avvisning på, så ska den enligt migrationsverket verkställas. Det behövs varken hjärta eller hjärna till ett sådant beslut.

Inga kommentarer: