lördag 17 december 2016

Grattis, Annie!

Centern på riksplanet noterar rekordsiffror i opinionsmätningar för 2000-talet. Det är i allt väsentligt ett resultat av den raka linje vad gäller öppenhet, tolerans och liberala värderingar förankrad i en trovärdig syn på decentralisering och småskalighet som Annie Lööf manifesterar. Det ger resultat!
I ett Norrtäljeperspektiv skulle man kunna tro att det var Annie Lööf och Karin Karlsbro som företrädde samma parti!

Inga kommentarer: