torsdag 25 oktober 2012

Med sådana vänner ........

behöver man inga fiender! Det gamla talesättet får nu socialdemokraternas nye partiledare Stefan Lövén erfara på samma sätt som Mona Sahlin och Håkan Juholt. Först väljer partiet en partiledare och sedan gör man sitt bästa för att dra undan mattan för densamma. Har man valt en ledare får man väl ändå ha förtroende för denne och låta vederbörande driva en politisk linje han/hon är bekväm med. Men, inte så hos socialdemokraterna. Nu ska tiden fram till partikongressen gå till ett käbbel om man är för eller mot Lövéns linje att tillåta vinster i välfärdssektorn. De flesta som uttalar sig är emot. Utrymmet för Lövén att tala om den politik han vill tala om blir lika minimalt som för Mona Sahlin och Håkan Juholt. Arma socialdemokrati!

Inga kommentarer: