torsdag 16 augusti 2012

Bananrepublik! ! !

I Storbritannien har en domstol förklarat att en australiensisk medborgare kan utlämnas till Sverige för att misstänkta sexualbrott i Sverige ska kunna utredas rättsligt. Ecuador har efter ingripande av landets president beviljat mannen asyl. Det säger rätt mycket om kvinnosynen i Ecuador i allmänhet och hos president Correa i synnerhet. Tala om bananrepublik! Vågar vi ta emot medborgare som vill besöka Sverige från detta land ?

Å andra sidan har en domstol i Australien avvisat tanken på att utlämna en tidigare ungersk medborgare till Ungern, där han är misstänkt för grova krigsförbrytelser under andra världskriget. Domstolens skäl är att brottet inte var brottsligt i Ungern då det begicks. Krigsförbrytare som begår krigsförbrytelser i ickedemokratiska stater kan således räkna med skydd i Australien.

Inga kommentarer: