fredag 2 september 2011

CHOCKHÖJNING

För fyra år sedan kostade SL:s månadskort - det s k SL-kortet - 690 kronor. I fyra år har priset legat still. Efter fyra år - ja, egentligen fyra och ett halvt år - höjs priset på SL-kortet med 100 kronor till 790 kronor. Skälet är att det behövs mer resurser till att rusta upp den befintliga infrastrukturen, som släpat efter i trettiotalet år och förklarar mycket av de ständiga avbrotten i trafiken. Ett gissel för resenärerna! Dessutom växer Stockholmsregionen över alla prognoser, så vi måste bygga ut kollektivtrafiken för att möta de nya resenärernas behov. Till det kommer krävas mer än dagens höjning av både staten, landstingets skattebetalare och resenärerna.

Det är en höjning efter fyra år på 14,5%. Säkert ett problem för en del. Långvariga egna problem har ju som bekant Svenska Dagbladet, den minsta av de tre Stockholmsblad som febrilt slåss om lösnummerköparna med stora bokstäver på löpsedlarna. CHOCKHÖJNING har nu Svenska Dagbladet under några veckor trumpetat ut budskapet om SL-kortets höjning på alla möjliga och omöjliga sätt.

För fyra år sedan betalade jag 3.121 kronor i prenumeration på Svenska Dagbladet. I går betalade jag 4.069 kronor. Under samma fyra år en höjning med 30,5%. Dubbelt upp mot SL-kortet. CHOCKHÖJNING? Nja, vi vet ju alla att tidningen sedan många år är en av de större förlustaffärerna - dessutom kraftigt subventionerad av skattebetalarna.

Inga kommentarer: